Leader-tuki on kannustanut Satakunnassa yhdistyksiä ja yrityksiä kehittämään aluetta yli 40 miljoonalla eurolla

Satakunnassa on erityisen kehittämishaluisia yrittäjiä ja asukkaita. Alueen yritykset ja yhdistykset ovat hakeneet poikkeuksellisen aktiivisesti Leader-rahoitusta tänä vuonna. Satakunnassa Leader-rahat ovat jo alueittain loppu tältä rahoituskaudelta.

Alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen vilkas esimerkiksi Pohjois-Satakunnassa, missä tukia oli myönnetty jo noin miljoona euroa toukokuussa. Normaalisti vastaava summa on riittänyt koko vuoden tarpeisiin.

Satakunnassa rahoitettuihin hankkeisiin on myönnetty kuluvalla rahoituskaudella (2014–2020) Leader-tukia yhteensä yli 22 miljoonaa euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat olleet yhteensä noin 43 miljoonaa euroa. Tukea saaneet yrittäjät ja yhteisöt ovat siis kehittäneet toimintaansa ja aluettaan vielä yksityisellä rahoituksella 21 miljoonalla eurolla.

Kolme viidestä Satakunnan alueella toimivasta Leader-ryhmästä on myöntänyt jo kaiken hankerahoituksen tältä kaudelta. Leader Pyhäjärviseutu, Leader Joutsenten reitti ja Leader Pohjois-Satakunta ovat jakaneet jo kaiken EU:n maaseuturahastosta niille myönnetyn hankerahan alueidensa yrityksille ja yhteisöille.
Leader Karhuseudulla on rahaa jaettavaksi vielä noin 650 000€. Leader Ravakalla on rahoitusta vielä noin 60 000€. Kiinnostuneiden hakijoiden kannattaa olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä omaan ryhmäänsä, sillä päätökset uusista hankkeista on tehtävä hyvissä ajoin ennen vuoden loppua.

Yli 300 tuettua yritystä ja lähes 600 tuettua yhteisöä

Satakunnan Leader-ryhmät ovat rahoittaneet yli kolmesataa pienyritysten hanketta viimeisen viiden vuoden aikana. Yritystukien myöntökriteereinä ovat muun muassa, että yritystoiminta on kannattavaa ja että hankkeella luodaan jotakin uutta palvelua, jota alueella ei vielä ole. Mukana on myös yritysryhmähankkeita, joissa useampi yritys voi esimerkiksi kehittää uuden kaikkia hyödyttävän toimintamallin. Korkeakoulut, ammattioppilaitokset ja kehittämisorganisaatiot kuten Prizztech ovat toteuttaneet myös Leader-rahoitteisia alueellisia elinkeinoelämän kehittämishankkeita.

Satakunnan Leader-ryhmät ovat rahoittaneet lähes kuusisataa yhteisöjen hanketta viimeisen viiden vuoden aikana. Suurin osa näistä on paikallisten yhdistysten ja seurojen erilaisia projekteja, joilla on parannettu oman paikkakunnan asuinviihtyvyyttä, palveluita ja harrastusmahdollisuuksia. Yhdistykset voivat korvata hankkeiden omavastuuosuuttaan talkootyöllä. Yhdistysten hankkeissa talkoita on tehty yhteensä arviolta noin 182 000 tuntia. Yhteisöjen hankkeisiin lukeutuu lisäksi laajempia alueellisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita.

Yhdistykset ovat voineet hakea pienempiin projekteihin (500–5000€) tukea erilaisista teemahankkeista, joita on järjestetty Satakunnassa yhteensä 27 viiden viime vuoden aikana. Teemoina ovat olleet muun muassa ympäristö, esteettömyys ja turvallisuus, lähimatkailu sekä ulkoliikuntapaikat. Teemahankkeista on rahoitettu yhdistysten hankintoja sekä pieniä rakennus- ja kunnostusprojekteja lähes 250.

Leader-ryhmien käytössä on 300 miljoonaa euroa julkista rahaa entistäkin paremman maaseudun kehittämiseen vuosina 2014-2020.

Leader-hankkeiden rahoitus koostuu kolmesta osasta: EU:n maaseuturahastosta tulevasta osuudesta (42%), valtion osuudesta (38%) ja paikallisilta kunnilta tulevasta osuudesta (20%).

Leader-ryhmät toimivat EU:n seitsenvuotiskausien mukaan. Uuden ohjelmakauden (2021–2027) valmistelu on menossa parhaillaan. Leader-ryhmät valmistelevat omia paikallisia kehittämisstrategioitaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Brexitistä ja koronapandemiasta johtuen asiat kuitenkin viivästyvät EU-tasolla ja se heijastuu myös Suomen aikatauluihin.

Ohjelmakausien väliin on tulossa vähintään vuoden, mutta todennäköisesti kahden vuoden siirtymäkausi. Siirtymäkaudella voidaan kuitenkin myöntää yhteisöille ja yrityksille hankerahaa normaaliin tapaan uuden kauden rahoituskehyksestä nykyisillä säännöillä. Ryhmien käyttöön saatavan rahoituksen suuruus tai tarkka ajankohta ei kuitenkaan ole vielä selvillä.

 

Satakunnan Leader-rahoitus ohjelmakaudella 2014–2020

 

Leader Karhuseutu

 • 88 kpl yhteisöjen hankkeita
 • 48 kpl yritysten hankkeita
 • 12 kpl teemahankkeita, joissa yhdistysten alahankkeita yhteensä 104 kpl
 • Rahoitettuihin hankkeisiin on myönnetty Leader-tukea yhteensä 4,6 milj. euroa
 • Hankkeiden kokonaiskustannukset yhteensä noin 8,2 milj. euroa
 • Yhdistysten hankkeissa talkoita yhteensä noin 40 000 tuntia
 • Karhuseudulla on vielä rahaa jäljellä hankkeisiin jaettavaksi noin 650 000 €

 

Leader Ravakka

 • 118 kpl yhteisöjen hankkeita
 • 46 kpl yritysten hankkeita
 • 5 kpl teemahankkeita, joissa yhdistysten alahankkeita yhteensä 39 kpl
 • Rahoitettuihin hankkeisiin on myönnetty Leader-tukea yhteensä 4 milj. euroa
 • Hankkeiden kokonaiskustannukset yhteensä noin 6,2 milj. euroa
 • Yhdistysten hankkeissa talkoita yhteensä noin 50 000 tuntia
 • Ravakalla on vielä rahaa jäljellä hankkeisiin jaettavaksi noin 60 000 €

 

Leader Pohjois-Satakunta

 • 209 kpl yhteisöjen hankkeita
 • 93 kpl yritysten hankkeita
 • 6 kpl teemahankkeita, joissa yhdistysten alahankkeita yhteensä 66 kpl
 • Rahoitettuihin hankkeisiin on myönnetty Leader-tukea yhteensä 6 milj. euroa
 • Hankkeiden kokonaiskustannukset yhteensä noin 12,8 milj. euroa
 • Yhdistysten hankkeissa talkoita yhteensä noin 63 000 tuntia
 • Pohjois-Satakunnalla ei hankerahoitusta jäljellä
 • Nuoriso-Leader haku auki 30.6. asti nuorten 100–800€ projekteihin

 

Leader Pyhäjärviseutu

 • 71 kpl yhteisöjen hankkeita
 • 41 kpl yritysten hankkeita
 • 4 kpl teemahankkeita, joissa yhdistysten alahankkeita yhteensä 35 kpl
 • Rahoitettuihin hankkeisiin on myönnetty Leader-tukea yhteensä 2,8 milj. euroa
 • Hankkeiden kokonaiskustannukset yhteensä noin 4,8 milj. euroa
 • Yhdistysten hankkeissa talkoita on tehty yhteensä noin 16 000 tuntia
 • Pyhäjärviseudulla ei hankerahoitusta jäljellä

 

Leader Joutsenten reitti

 • 111 kpl yhteisöjen hankkeita
 • 86 kpl yritysten hankkeita
 • Ei teemahankkeita
 • Rahoitettuihin hankkeisiin on myönnetty Leader-tukea yhteensä 4,9 milj. euroa
 • Hankkeiden kokonaiskustannukset yhteensä noin 11,1 milj. euroa
 • Yhdistysten hankkeissa talkoita yhteensä noin 13 000 tuntia
 • EU-rahoitusta ei jäljellä, 210 000€ jäljellä yritysten ja yhdistysten vastaaviin avustuksiin