Nuoriso-Leader

Avustukset nuorten omille ja itse toteuttamille yleishyödyllisille jutuille ovat haettavissa jatkuvasti eli Nuoriso-Leaderin haku on auki jatkuvasti. Haku on helppoa alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

MIKÄ IHMEEN NUORISO-LEADER?

Leader Pohjois-Satakunnan alueen kuntien rahoittaman ja Leader-ryhmän hallinnoiman Nuoriso-Leaderin tavoitteena on käynnistää uutta toimintaa sekä saada nuoret mukaan alueen kehittämiseen ja projekteihin. Tukea voidaan myöntää projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projekti voi olla esimerkiksi oman tapahtuman järjestäminen, osallistuminen tapahtumaan tai yhteisten harrastusvälineiden hankinta, aina kuitenkin konkreettinen ja toteutettavissa. Ensisijalla hakemuksissa ovat uudet hakijat. Tukea ei myönnetä nuorten palkkakuluihin eikä normaaleihin vuosittaisiin harrastustoiminnan kuluihin. 

MITÄ TARJOLLA?

Tuen suuruus on 100-800 euroa / projekti. Projektin kesto on korkeintaan yksi vuosi. Tukea voidaan myöntää maksimissaan 100 %:a kokonaiskustannuksista.

KUKA VOI HAKEA?

Tukea voi hakea yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme 10–25-vuotiasta nuorta. Hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista. Sama hakija/ryhmä voi hakea tukea kerran kalenterivuodessa. Hakemuksen täyttävät nuoret.

Jos kaikki ryhmän jäsenet ovat alle 21 vuotiaita, niin ryhmällä tulee lisäksi olla nimetty yli 21-vuotias vastuuaikuinen, joka:
– täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa.
– vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.
Nuorten tulee asua Leader Pohjois-Satakunnan toiminta-alueella. (Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Merikarvia, Parkano, Pomarkku ja Siikainen)

Nuori kuvaa kahta nuorta kameralla

MITEN HAETAAN?

Nuoriso-Leader -tukea haetaan sähköisellä lomakkeella Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:ltä. Hakuaika on jatkuva. Hakemukset pyritään käsittelemään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Leader Pohjois-Satakunta varaa täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen. Päätöksen tekee yhdistyksen hallitus.

MITEN TUKI MAKSETAAN?

Päätös nuorisorahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle viikon kuluessa hallituksen kokouksesta hakemuksella mainittuihin sähköpostiosoitteisiin.

Myönnetty nuorisoraha maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä edellä mainitusta päätöksenteosta.

Tukea saanut ryhmä tekee hankkeesta loppuraportin, joka voi olla myös kuvia tai vaikkapa video. Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä hankinnoista Leader-toimistoon. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia,  hankinta tulee perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä.

Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus nuorisorahasta. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta. 

Jos projekti peruuntuu kokonaan, niin nuorisoraha on palautettava Leader-toimistolle. Tuki tulee käyttää siihen projektiin, mihin se on haettu.

Hankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen etukäteen selvitys siitä ,missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta. Hankinnat on oltava haetussa käytössä vähintään 3 vuotta.

Nuoriso-Leader hakulomake

  • Yhteyshenkilö(nuoren tiedot)

  • Vastuuaikuinen (mikäli ryhmä alle 21-vuotiaita)

  • Projekti

Nuoriso-Leader raportti

Tällä lomakkeella raportoidaan Nuoriso-Leader-tuen käytöstä projektin päätyttyä. Liitä kuitit eli alkuperäinen lasku sekä nettipankin tosite maksusta raportin mukaan. Mikäli kohtaat ongelmia, laita postia osoitteeseen aktiivinen.pohjois-satakunta@kankaanpaa.fi Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, hankinta tulee perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä. Jos projekti on toteutunut suunniteltua pienempänä, tulee käyttämättä jäänyt osuus nuorisorahasta palauttaa. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tukea ei kuitenkaan makseta lisää. Jos projekti peruuntuu kokonaan, niin nuorisoraha on palautettava Leader-toimistolle.

  • Yhteyshenkilö

  • Vastuuaikuinen (mikäli ryhmä alle 21-vuotiaita)

  • Projekti

  • Pudota tiedostot tähän tai
    Max. tiedoston koko: 5 MB.