Yhdistyksille

Yhdistystoimija, voimme tukea EU:n maaseuturahastosta yleishyödyllisiä yhdistyksiä esimerkiksi investoinneissa sekä toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Erityisesti haluamme kannustaa alueemme asukkaita yhteisölliseen toimintaan. Uudella rahoituskaudella 2023-2027 rahoitetaan entistä enemmän ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyviä hankkeita sekä painotetaan osaamista ja digitalisaatiota edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee olla mahdollisimman kestäviä ja tukea kestävän kehityksen periaatteita.

Leader-hankkeella toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Leader-hankkeet lähtevät tarpeesta ja niiden tuloksena syntyy aina jotakin uutta.  Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Hakijana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Myös yksityisoikeudellinen yhteisö voi olla hakijana, mikäli sen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu.

Tuen haku on jatkuva. Ole yhteydessä Leader-ryhmään jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun joka vaiheessa. 

Kaksi poikaa ulkoliikuntapuistolaitteella

Apua hankkeen suunnitteluun ja hakemiseen saat vilkaisemalla Hanketoteuttajan käsikirjaa ja olemalla meihin yhteydessä. Linkki Hanketoteuttajan käsikirjaan Ruokaviraston sivuille alla. Käsikirja on laadittu ohjelmakaudelle 2014-2022, mutta avuksi se on suunnittelussa edelleen.

Tutustu esimerkkeihin!

Sankariyhdistykset -lehti kertoo maaseudun yhdistyksistä, jotka Leader-tukea hyödyntämällä kehittivät kotiseutunsa viihtyisyyttä ja palveluita. Tarinansa kertovat mm. kyläyhdistys, urheiluseura, nuorisoteatteri, marttayhdistys, sirkus, elävien kuvien yhdistys ja meripelastusseura. Lehti julkaistu 2017.

Hankehakijalle

Ohjeita hankkeen suunnitteluun ja hakemiseen

hanketoteuttajalle

Vastauksia siihen, miten tulkita tukipäätöstä ja hakea maksatusta
maaseutuohjelma-kyltti heinäpaalissa

Hyvän hankkeen tunnuspiirteet

  • Selkeä, konkreettinen ja realistinen tavoite
  • Huolellinen valmistelu ja hyvä suunnittelu
  • Toimiva ja tavoitteisiin nähden riittävä yhteistyö
  • Aktiivinen ja säännöllinen viestintä hankkeen aikana ja sen jälkeen
  • Oikein mitoitettu kustannusarvio, josta on helppo pitää kiinni ilman ylityksiä
  • Tuloksellisuus, vaikuttavuus ja hyödyllisyys ovat mitattavissa
  • Aktiviinen ja asiantunteva toteuttajajoukko
  • Toteuttaa asioita, joilla on pitkäaikaisia ja kestäviä vaikutuksia myös hankkeen päättymisen jälkeen

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista

Neva lyly
Hanketarinat
Neva-Lyly, hurmaavan pieni luontokohde Geoparkissamme

Vuonna 2019 laajennettu ja kunnostettu Neva-Lylyn retkeilykohde on saavuttanut suosion Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin kävijöiden keskuudessa. Pienen suojärven kiertävä 1,3 kilometrin pituinen reitti sopii kaikille, mutta erityisesti sen varteen tehdyt satutaulut kiinnostavat

Lue lisää
Nuorisoa kartingautoilla
Sankariyhdistykset
Pesämäen Moottoriurheilukeskus

Honkajoella sijaitseva Pesämäen Moottoriurheilukeskus tarjoaa korkeatasoiset puitteet kilpailemiseen ja harjoitteluun. Alueella voidaan järjestää kansallisia ja kansainvälisiä moottoriurheilukilpailuja. Viisi erilaista rataa mahdollistavat monipuolisen lajivalikoiman. Alue toimii myös messujen ja muiden tapahtumien

Lue lisää
Ruokaa
Hanketarinat
GEOfoodia lautaselle

Satafood Kehittämisyhdistyksellä ja Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin on ollut yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on ollut jakaa tietoa GEOfood-brändistä Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark-alueen tuottajien, jalostajien ja ravintoloille sekä saada heitä mukaan verkostoon. Hankkeen

Lue lisää