Yhdistyksille

HUOM YHDISTYSTOIMIJA YMS.! LUE TÄMÄ ENSIN (kirjoitettu 21.6.2023). Uuden rahoituskauden tukimuodot aukeavat vuoden 2023 aikana portaittain. Ensimmäiset ovat auki Hyrrässä! Näille sivuille koottu uusista tukimuodoista perustiedot. Mikäli Ruokavirastoon johtava linkki tekstien lopussa ei toimi, on se merkki siitä, ettei tukea vielä voi hakea. TIEDOT päivittyvät kun niitä lisää saadaan.

Yhdistystoimija, voimme tukea EU:n maaseuturahastosta yleishyödyllisiä yhdistyksiä esimerkiksi investoinneissa sekä toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Erityisesti haluamme kannustaa alueemme asukkaita yhteisölliseen toimintaan. Uudella rahoituskaudella 2023-2027 rahoitetaan entistä enemmän ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyviä hankkeita sekä painotetaan osaamista ja digitalisaatiota edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee olla mahdollisimman kestäviä ja tukea kestävän kehityksen periaatteita.

Leader-hankkeella toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Leader-hankkeet lähtevät tarpeesta ja niiden tuloksena syntyy aina jotakin uutta.  Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Hakijana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Myös yksityisoikeudellinen yhteisö voi olla hakijana, mikäli sen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu.

Tuen haku on jatkuva. Ole yhteydessä Leader-ryhmään jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun joka vaiheessa.

Kaksi poikaa ulkoliikuntapuistolaitteella

Apua hankkeen suunnitteluun ja hakemiseen saat vilkaisemalla Hanketoteuttajan käsikirjaa ja olemalla meihin yhteydessä. Linkki Hanketoteuttajan käsikirjaan Ruokaviraston sivuille alla. Käsikirja on laadittu ohjelmakaudelle 2014-2022.

Tutustu esimerkkeihin!

Sankariyhdistykset -lehti kertoo maaseudun yhdistyksistä, jotka Leader-tukea hyödyntämällä kehittivät kotiseutunsa viihtyisyyttä ja palveluita. Tarinansa kertovat mm. kyläyhdistys, urheiluseura, nuorisoteatteri, marttayhdistys, sirkus, elävien kuvien yhdistys ja meripelastusseura. Lehti julkaistu 2017.

Hankehakijalle

Ohjeita hankkeen suunnitteluun ja hakemiseen

hanketoteuttajalle

Vastauksia siihen, miten tulkita tukipäätöstä ja hakea maksatusta
maaseutuohjelma-kyltti heinäpaalissa

Hyvän hankkeen tunnuspiirteet

  • Selkeä, konkreettinen ja realistinen tavoite
  • Huolellinen valmistelu ja hyvä suunnittelu
  • Toimiva ja tavoitteisiin nähden riittävä yhteistyö
  • Aktiivinen ja säännöllinen viestintä hankkeen aikana ja sen jälkeen
  • Oikein mitoitettu kustannusarvio, josta on helppo pitää kiinni ilman ylityksiä
  • Tuloksellisuus, vaikuttavuus ja hyödyllisyys ovat mitattavissa
  • Aktiviinen ja asiantunteva toteuttajajoukko
  • Toteuttaa asioita, joilla on pitkäaikaisia ja kestäviä vaikutuksia myös hankkeen päättymisen jälkeen

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista

yyteri sandstorm kisan tuomareita arvioimassa kisaajia
Sankariyhdistykset
Yyteri Sandstorm toi crossfitin dyyneille

Yyterin ainutlaatuinen hiekkaranta Porissa on monelle tuttu rentoutumispaikka, mutta saa rannalla hien valumaan muutenkin kuin helteillä. Vauhtia ja voimaa ei puuttunut, kun uusi toiminnallisen harjoittelun joukkuekilpailu Yyteri Sandstorm järjestettiin ensimmäistä

Lue lisää