Yhdeksän kunnan yhteistyöllä houkuttelevampi maaseutu

Leader Pohjois-Satakunnan toiminta-alueella on startannut vuoden alusta uudenlainen yhteistyöhanke 9 kunnan voimin. Alueen maaseutukunnat haluavat yhdessä taistella kaupungistumista vastaan ja hankkeen toimenpiteillä luoda houkuttelevat ja kestävät elinolosuhteet Pohjois-Satakunnan ja Pirkanmaan alueella sijaitseviin kuntiin. Yli maakuntarajojen ulottuvassa Verkostosta vetovoimaa -yhteistyöhankkeessa on mukana Satakunnan puolelta Merikarvia, Siikainen, Pomarkku, Karvia, Kankaanpää sekä Jämijärvi ja Pirkanmaalta Kihniö, Parkano ja Ikaalinen. Leader Pohjois-Satakunnan tiimissä aloitti hankkeen myötä uusi työntekijä Noora-Mari Syväluoma, joka on hypännyt luotsaamaan hanketta tammikuun alussa. Tässä Noora-Marin terveiset:

” Tervehdys Merikarvialta, täältä Pohjois-Satakunnan rannikolta. Olen Syväluoman Noora-Mari ja aloittanut kuntien yhteistyöhankkeessa projektipäällikkönä vuoden alusta. Asun Merikarvialla ja täällä sijaitsee myös etätyötoimistoni. Aiemmin olen työskennellyt myynti-, asiakaspalvelu- ja sijoitusneuvojan tehtävissä rahoitusalalla pankissa useampia vuosia. Koin kuitenkin luontomatkailun olevan intohimoni, jonka perässä sitten kouluttauduin lisää valmistuen muutaman vuoden opiskelun jälkeen ensin tradenomin ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta ja sitten matkailun ohjelmapalveluiden tuottajaksi. Työskentelin Merikarvian kunnalla ensin kulttuuri- ja matkailutuottajana ja myöhemmin kehittämisasiantuntijana työtehtävien painottuessa enemmän yritysten ja yhdistysten kanssa toteutettuihin yhteistyöprojekteihin. Viimeisen vuoden olen työskennellyt Seinäjoen ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä matkailun hankkeessa, jossa pääsin kehittämään osaamistani virtuaaliteknologioiden hyödyntämisessä matkailumarkkinoinnissa. Vapaa-ajallani nautin luonnosta vaeltaen, retkiluistellen ja suppaillen. Pohjois-Satakunnan luonnosta löytyy upeita kohteita, jotka näyttäytyvät aivan uusin silmin eri vuoden aikoina, kuten Kauhanevan suolammet loppusyksyn ensimmäisillä pakkasilla retkiluistellen.

Yhteistyöstä apua rajallisiin resursseihin

Viime aikoina olemme todistaneet valtavia muutoksia yhteiskunnassa ja ympäröivässä maailmassa. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi kuntien rooliin, ja nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kuntien tehtäväksi on noussut elinvoiman, yleisen viihtyvyyden ja elinkeinojen kehittäminen. Olen alkuvuoden aikana ehtinyt tutustua kuntakierroksella Verkostosta vetovoimaa-hankkeen kuntiin ja kuntien mahtaviin tyyppeihin, jotka omaavat saman kehittämisen palon maaseudun hyväksi kuin minäkin. Erityisesti pienempien maaseutukuntien resurssit ovat rajalliset. Hanke pyrkii toimenpiteillä tarttumaan sellaisiin haasteisiin, joihin pienten kuntien resurssit eivät yksin riitä. Haluamme tehdä maaseutukunnista houkuttelevampia niin niille, jotka haaveilevat maalle muutosta, kuin myös niille monipaikkaisille työntekijöille, jotka etsivät uutta asuinpaikkaa. Samalla haluamme luoda nuorille siteitä kotiseutuun ja tarjota heille mahdollisuuden jäädä alueelle tai palata sinne myöhemmin. Kantavana ajatuksenamme on yhdistää voimat ja rakentaa yhtenäisiä toimintatapoja, jotta hankkeemme toimenpiteillä olisi jatkuvuutta myös hankkeen päätyttyä. Uskomme, että yhdessä 9 kunnan voimin voimme saavuttaa enemmän ja luoda merkittävää vaikuttavuutta ja näkyvyyttä alueellamme.

Maalla voi asua monella tapaa

Tulevan reilun kahden vuoden aikana hankkeen toimenpiteet pureutuvat vetovoimaisuuden kehittämiseen mm. kartoittamalla maaseudun tyhjillään olevia asuntoja ja kiinteistöjä ja markkinoimalla näitä maallemuutosta haaveileville. Maaseudulle muuttamisen kynnystä on madallettava tarjoamalla erilaisia asumisratkaisuja, edullisia vuokrakohteita ja trendinä on myös yhteisöllisen asumisen lisääntyminen. On huomioitava, että pelkkä asunnon löytyminen ei tuo vielä asukkaita vaan myös työpaikka on asujalle löydyttävä. Tähän haasteeseen hanke tarttuu etsimällä uusia perustettavia etätyöskentely- ja coworking-tiloja, joissa on hyvät verkkoyhteydet ja tarvittavat palvelut. Maalle muuttoa hidastavien esteiden poistaminen vaatii monipuolisia toimenpiteitä ja yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.

Edellä mainittuja toimenpiteitä tukee myös hankekokonaisuudesta löytyvät kyläkummitoiminnan aloittaminen, mökistä kodiksi -oppaiden laatiminen, maaseutumatkailun alueellinen kehittäminen sekä paikkasidonnaisten ja omalaatuisten tapahtumien synnyttäminen alueelle. Hankkeen myötä tullaan kontaktoimaan myös yrityksiä, joiden kanssa suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyötä parantaaksemme nuorten paikallista työllistymistä.

Olen valtavan innoissani tästä uudesta hankkeesta, jota saan toteuttaa 9 kunnan hyväksi Pohjois-Satakunnan ja Pirkanmaan alueella. Hankkeen toimenpiteisiin tullaan aktivoimaan myös kuntalaiset mukaan ja kuntien omia supervoimia hankkeessa tarvitaankin. Oletko valmis laittamaan itsesi likoon oman kuntasi puolestapuhujana, asunnon tarjoajana tai kyläkummina uusille asukkaille? Hankkeen edetessä tulemme esittelemään toimenpiteitä tarkemmin ja järjestämään aktivointitilaisuuksia kuntalaisille. Jos olet kiinnostunut tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä.”

Noora-Mari Syväluoma

Noora-Mari Syväluoma

Verkostosta vetovoimaa -hanke
Projektipäällikkö
Puh. 040 190 9440
noora-mari.syvaluoma@kankaanpaa.fi