Digitaalisia taitoja hiomassa kansainvälisessä koulutuksessa

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma kaudelle 2021–2027. Sen painopisteistä varsinkin koulutus ja nuorisotoiminta pyrkivät tukemaan Euroopan kansalaisia heidän henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehittymisessään. Alueeltamme osallistui nuori Emilia Kärkelä Kihniöstä Italiassa 27.11-06.12.2023 järjestettyyn intensiiviseen kansainväliseen koulutukseen. Tässä blogissa Emilia jakaa oppejaan tapaamisesta.

Ryhmäkuva
Kuva @studioprogetto, @pg_valdagno, @bemyguestinerasmusplus

Mistä oli kyse?

Osallistuin Erasmus+ tukemaan ”Digital Youth Empowerment”- koulutukseen, johon osallistui nuorisotyöntekijöitä 12 eri maasta. Koulutus oli osa pitkäkestoista Digital Youth Work yhteistyöhanketta, joka toimii Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansallisten toimistojen välillä. Itse edustin koulutuksessa Europe Direct Pohjois-Satakuntaa ja Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:tä. Kokoonnuimme Pohjois-Italiassa, Recoaro Termessä, Vicenzan maakunnassa, jossa pääsimme tutustumaan myös paikallisen organisaation toimintaan Valdagno nimisessä kaupungissa. Tämä kyseinen järjestö myös organisoi tämän koulutuksen.

Koulutus oli suunnattu nuorisotyöntekijöille ja koulutuksen aiheena oli nuorisotyön digitaalisten taitojen lisääminen. Koulutuksessa keskityttiin valeuutisten tunnistamiseen ja erilaisiin digitaalisiin taitoihin, kuten kriittiseen ajatteluun. Koulutuksessa keskityttiin myös erilaisiin tapoihin opettaa nuoria ja lapsia ja erityisesti nuoria, joilla on vähemmän mahdollisuuksia tunnistaa väärää tietoa digitaalisessa maailmassa.
Ihmisiä työpajassa
Koulutuksessa käytettiin erilaisia menetelmiä koulutuksen aineiden opettamisessa. Aiheisiin tutustumiseksi tehtiin erilaisia luovia tehtäviä ja sitten keskityttiin aiheeseen syvemmin esimerkiksi opetuksen kautta. Parhaiten jäivät mieleen luovat tehtävät/epäformaali oppiminen, joiden avulla oppii konkreettisemmin erilaisista asioista. Kuva @studioprogetto, @pg_valdagno, @bemyguestinerasmusplus.

Muutama esimerkki tekemistämme tehtävistä: photo voicing:in vaikutus mielikuvan luomiseen

Peruna-Marion avulla teimme sosiaaliseen mediaan liittyvän tehtävän ja kuinka sosiaalinen media vaikuttaa paljon mielikuvan luomiseen ja kuinka sosiaalinen media harhaanjohtaa paljon ihmisiä ajattelemaan tietyllä tavalla. Harjoittelimme myös valeuutisten ja väärän tiedon levittämisen helppoutta ja sitä, kuinka paljon se saa suosiota digitaalisessa maailmassa. Se lisäsi ymmärrystä siitä, kuinka suuri ongelma valeuutiset ja väärä tieto on nykymaailmassa.

Some peruna
Kuva @studioprogetto, @pg_valdagno, @bemyguestinerasmusplus.

Kolme tärkeintä asiaa, jotka itse opin koulutuksesta; työskentely monikulttuurisessa ryhmässä

Olen oppinut työskentelemään monikulttuurisessa ryhmässä. Ensinnäkin minun on oltava oma itseni ja voin olla oma itseni monikulttuurisessa ryhmässä ja se on tärkeää. On tärkeää osata olla oma itsensä aidosti, sillä autenttisuus lisää eri kulttuurien oppimista ja mahdollistaa myös muiden ihmisten tuntemisen paremmin ja syvemmällä tasolla. Koin myös, että kulttuurierot ja monimuotoisuus lisäsivät itseluottamustani olla oma itseni. Aitouden avulla opimme asioita paremmin toisiltaan, koska emme piilota asioita.

Opin, että minun on kunnioitettava ihmisten eroja ja erilaisia tapoja tehdä asioita. Minun on oltava avoin uusille asioille ja ideoille, jotka eivät ole yleisiä maassani tai kulttuurissani, jotta voin oppia jotain uutta muilta. Ymmärsin myös, että englannin puhuminen on tärkeää, koska se lisää yhtenäisyyden tunnetta ryhmässä eikä ole epävarmuutta siitä, mitä muut puhuvat.

Nuoria tekemässä ryhmätyötä
Kuva @studioprogetto, @pg_valdagno, @bemyguestinerasmusplus.
Monikulttuurisessa ryhmässä työskennellessä on tärkeää myös keskittyä omaan asenteeseen ja puhetapaan. On tärkeää säilyttää tietynlainen kohteliaisuus ja sivistynyt käyttäytyminen turvallisen ryhmäilmapiirin ylläpitämiseksi. Tilanteen lukeminen ja tilannetaju ovat myös hyviä taitoja, jotta tietää miten tietyssä tilanteessa pitäisi käyttäytyä. Avoimuus, ennakkoluulottomuus, oma itsensä oleminen ja tilannetietoisuus ovat avainsanoja pystyäksesi toimimaan monikulttuurisessa ryhmässä ja ryhmässä oikealla tavalla.

Nuorisojärjestöt tekevät arvokasta työtä

Tämän koulutuksen kautta aloin arvostamaan nuorisojärjestöjen toiminnan tärkeyttä maailmanlaajuisesti. Euroopan unionin vahvuus on, että tuetaan nuoriso ohjaajien koulutusta sekä itse kansainvälistä nuorisotyötä (Youth Exchanges). Se lisää osallistujien motivaatiota tehdä nuorisotyötä, oppia uusia asioita ja erilaisia taitoja, joita ei normaalioloissa opittaisi. Tämän koulutuksen avulla opin myös kuinka voin lisätä henkilökohtaisesti oman nuorisojärjestön aktiivisuutta ja lisätä nuorten hyvinvointia omalla toiminnallani.

Harjoitustehtävä kansainvälisellä nuorisotyönleirillä

Väärän tiedon tunnistaminen on välttämätöntä

Kurssi liittyi digitaalisiin taitoihin: erityisesti kriittiseen ajatteluun ja väärän tiedon tunnistamiseen. Tämän kurssin avulla heräsin itsekin kriittisen ajattelun tärkeyteen erityisesti nykypäivän digitaalisessa maailmassa. Maailmassa on saatavilla niin paljon haitallista tietoa, ja monet ihmiset uskovat sellaisiin asioihin ja jatkavat väärän tiedon levittämistä. Väärä tieto on vaarallista demokraattiselle ja kestävälle kehitykselle, joten on tärkeää edistää nuorten kykyä ajatella kriittisemmin.
Koulutusterveisin,
Emilia