GEO oppimiskeskus täydentää Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin ympäristökasvatuksen tehtävää

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin saadessa Unescon statuksensa kesällä 2020 yhtenä jatkokehityskohteena mainittiin ympäristökasvatuksen edelleen vahvistaminen. Yksi toimenpide tähän työhön on ollut GEO-oppimiskeskuksen rakentaminen Honkajoelle.

Ihmisiä sisätiloissa

Honkajoen yhteiskoulu-lukion käyttämättöminä olleita tiloja hyödynnettiin Leaderin kautta myönnetyssä yleishyödyllisessä investointihankkeessa ja niihin kunnostettiin tilat ympäristökasvatuksen GEOoppimiskeskukselle. Hankkeessa toteutettiin mm. pintojen uusimista, erilaisten näyttelytilojen varustamista ja ympäristökasvatuksessa käytettävän perusvälineistön hankintoja. Tilojen myötä voidaan vakiinnuttaa ympäristökasvatuksen asema alueen kouluissa ja tarjota aktivoiva ja innovatiivinen oppimisympäristö. Se toimii myös yleisenä Geoparkin infokeskuksena. Projektia hankeretkemme vierailijoille esittelemässä rehtori Mari Fabig sekä kemian ja matematiikan lehtori Johanna Rantamäki.

Täytettyjä eläimiä vitriinissä

Hankkeessa hyödynnettiin kaupungin eri toimipisteistä saatuja kalusteita esim. näyttelyvitriinejä. Siten pystyttiin edistämään myös kestävää kehitystä. Myös kokoelmien eläimet ovat alueen kouluista kerättyjä.

Maalaus Huidankeitaasta

Tiloissa on nyt pysyvä suo-dioraama näyttely sekä erilaisia kokoelmia ja virtuaaliympäristö. Dioraaman sisällön rakentaminen (suo, kolmiulotteinen) tapahtuu vielä kesällä 2024 ja viimeistelynä dioraaman lasipinnan päälle tulee vielä älykalvo. Älykalvon avulla dioraamaan saadaan vuodenaikojen vaihtelut esille. Samoin tämä aulan taideteos Huidankeitaan maisemasta herää jatkossa eloon AR-teknologian avustuksella ja vierailija näkee myös siinä vuodenaikojen vaihtelut. Lukiolaiset olivat myös WC-tilat maalanneet teemaan sopiviksi.

Virtuaalilasien kokeilua

Virtuaalilasien kautta sai pulahtaa hetkeksi ulos puroon katselemaan purotaimenia tai lennähtää vierailulle mehiläispesään. Kannattikin istua ensin alas ennen kuin laittoi lasit päähän, sen verran oli syvää! Sisätilojen lisäksi myös ympäröiviä ulkoalueita on hyödynnetty oppimisympäristönä. Erilaisten kasvien ja istutusten lisäksi myös ulos on tarkoitus lisätä AR-teknologiaa, jonka avulla voidaan esimerkiksi läheisessä oikeassa purossa katsoa kalojen käyttäytymistä.

Ihmisiä tutustumassa istutuksiin

Tilat palvelevat esim. LH-Geopark-alueen kävijöitä ja koululaisryhmiä ja lisäävät siten tietoisuutta alueen ainutlaatuisuudesta ja ympäristöarvoista sekä UNESCO Global Geopark verkostosta. Koulun henkilökunta ja oppilaat ovat osallistuneet lehtori Kalle Männistön johdolla sisältöjen ja oppimiskokemuksien laadintaan. Näyttelyn sisältöjen rakentaminen jatkuu edelleen JTF-rahoitteisessa hankkeessa sekä kehittyy oppilastöinä. Myös opastusta ja kyltitystä vielä kehitetään.

Oppimateriaalia

Jatkossa toivotaan, että alueen yrittäjät myös tulevat hyödyntämään tiloja mm. uudenlaisten, toiminnallisten leirikoulujen ja tapahtumapäivien tarjoamisen kautta. Tila avataan yleisölle jatkossa kesäajaksi ja osa-aikaiseksi oppaaksi palkataan nuori. GEO-oppimiskeskus on jatkossa varmasti kiinnostava vierailukohde alueellamme.