Ikaalisten harmonikkamuseossa paikallinen pelimanniperinne saa arvoisensa esiintymislavan

Ikaalisten Harmonikkamuseo yllättää kävijän toinen toistaan upeimmilla soittimilla. Näyttelyn ytimenä vanhan kauppalan miljöössä on Suomen Harmonikkainstituutin historiallinen museosoitinten kokoelma, jossa on esillä n. 70 harmonikkaa 1880-luvulta aina 1950-luvulle asti. Suurin osa soittimista on edelleen soittokuntoisia.

Leader Pohjois-Satakunnan teemahankkeessa ”Osaamista kotiseudun parhaaksi” mukana oli myös Suomen Harmonikkainstituutti, joka ylläpitää kyseistä museota. ”Perusnäyttelyssämme oli jo ennen hanketta Ikaalisten omaan pelimannihistoriaan liittyvää aineistoa. Kuitenkin haluamme, että paikallinen historia saa äänensä kuuluviin yhä enemmän. Tai meidän tapauksessa paikallinen kansanmusiikki”, totetaan instituutin johtaja Kimmo Mattila.

Hankkeessa uudistettu näyttely ei ole pelkästään siis visuaalinen kohde, vaan sen sisältöön kuuluu olennaisesti elävä musiikki. Hankkeen toteutukseen sisältyi vielä erilaisia elävän musiikin tilaisuuksia, joissa näyttelyn aineisto ja aikakaudet olivat esillä eri teemojen mukaan. Näitä voidaan jatkossa hyödyntää rthmävierailujen yhteydessä edelleen. Myös kansainväliset vierailijat otetaan nyt entistä paremmin huomiooon, kun teksteistä käännettiin hankkeessa englanninkieliset versiot.

Kesä on näyttelyn sesonkiaikaa, vaikka talvenkin aikana käy satunnaisesti ryhmiä sekä koululaisia. Näyttely esittelee omaa paikallista kulttuurihistoriaa helposti lähestyttävällä ja elävällä tavalla. Suuntaa sinäkin Ikaalisiin lähimatkallasi!