Kansainvälisten asioiden päälliköllemme Krista Antilla Suomen Leijonan ansioristi

Suomen Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on antanut tänä itsenäisyyspäivänä 6.12.2023 ansioristin yli 20 vuotta palveluksessamme olleelle kansainvälisten asioiden päällikkö Krista Antilalle.

Perusteluissa todetaan, että Krista on työllään toiminut pioneerina koko Suomen Leader -toiminnan kansainvälisten toimintojen käynnistämisessä. Hänen laajojen kansainvälisten verkostojensa kautta Leader Pohjois-Satakunta on toteuttanut kolmella eri EU:n ohjelmakaudella eniten kansainvälisiä hankkeita niin Suomen kuin Euroopan Leader -ryhmienkin mittakaavassa. Kristan erityisosaaminen on näkynyt erityisesti mm. matkailun, nuorten osallistamisen, kiertotalouden ja pk-yritysten kansainvälistymisen polun kehittämisessä alueellamme. Työnkuva on saanut uusia ulottuvuuksia Euroopan komission Europe Direct -tiedotuspisteen vastaavana toimimisesta vuodesta 2013 lähtien.

Monipuolisen kielitaidon kautta Krista on kysytty luennoitsija ruohonjuuritason kehittämisen kansainvälisistä näkökulmista niin Suomen, ministeriöiden kuin EU-tasonkin tilaisuuksissa. Italian kielen erinomaisen taidon myötä hän on toiminut lukuisissa vaativissa tulkkaustehtävissä ja Italian yhteistyösuhteiden konsultoijana. Useat Suomen Leader -ryhmät ovat hyödyntäneet Kristan osaamista omien kansainvälisten toimintojensa aloittamisessa ja kehittämisessä. Kristalle on tärkeää, että suomalainen maaseutu voi hyvin ja saa ansaitsemansa arvostuksen.

Paljon Onnea!