Kestävää metsänhoitoa ilmaston muutoksen ehdoilla -hankkeen kuulumisia

Metsien hiilensidonta ja metsänhoidon ilmastovaikutukset on nousseet kiinnostuksen kohteiksi muutaman kuluneen vuoden aikana ennen näkemättömällä tavalla. Kestävää metsänhoitoa ilmastonmuutoksen ehdoilla -hankkeessa olemme pyrkineet vastaamaan ihmisten tietotarpeisiin keräämällä ja koostamalla luotettavaa tutkimustietoa aiheista. Lisäksi olemme järjestäneet neuvontaa sekä erilaisia koulutustilaisuuksia hankealueen kohderyhmille.

Hankkeen ensimmäisenä vuonna 2020 toteutettiin interaktiivinen koulutuspaketti Hiilipeli. Pelaaja pääsee miettimään ja vastaamaan kysymyksiin ilmastonmuutoksesta ja metsien roolista sen hillinnässä. Peli sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille ja sitä pääsee pelaamaan tietokoneella osoitteessa www.hiilipeli.fi. Peliä voi käyttää myös opetustilanteissa ja sitä onkin mainostettu Pohjois-Satakunnan alueen yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Hiilipelin lisäksi olemme järjestäneet webinaareja, joista viimeisin Metsänhoitoa, ilmastotekoja ja viestintää -webinaari järjestettiin MTK-Satakunnan Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hankkeen kanssa yhteistyössä.

Kankaanpäässä aloitettiin alkukesällä 2020 Joutomaat metsiksi -lasten tapahtumat, joissa metsitettiin kaupungin joutomaapelto paikallisten lasten kanssa. Varsinaisen istutustyön lisäksi alueella on tehty heinäystä ja täydennysistutusta keväisin ja syksyisin. Käytännön töiden ohessa lapsille ja nuorille on kerrottu metsien hiilensidonnasta. Alueella on käynyt ryhmiä lähistöllä olevista päiväkodeista sekä ala- ja yläkoulusta. Osa lapsista on päässyt ensimmäisenä kesänä istutustyöhön ja myöhemmin pelastamaan puuntaimia heinän seasta. On ollut hienoa seurata sitä innokkuutta ja iloa, joilla lapset tarttuvat käytännön töihin. Hoitotyöt alueella jatkuvat vielä tänä vuonna hankkeen puitteissa ja toivottavasti kuntoradan varrella oleva alue on lasten kasvaessa aikuiseksi kehittynyt metsäksi ja hiilinieluksi. Varttuneemmalle yleisölle on tarjottu Hiiliretkiä sekä neuvontaa joutoalueiden metsitykseen ja metsänhoidon ilmastotekoihin liittyen.

Ihmisiö metsäsn istutus ja pellon heinäystöissä

KUVA 1: Pienet apurit ovat olleet todella innokkaita istutus- ja heinäystöissä.

Hanketyötä on tehty myös yhteistyössä koulujen, partion ja Siikaisten seurakunnan sekä 4H-yhdistysten kanssa. Koululaisten metsäoppitunteja hankkeen teemoilla on pidetty alakoululaisille Pomarkussa, Honkajoella, Jämijärvellä ja Kankaanpäässä. Siikaisissa partiolaiset ja seurakunnan päiväkerholaiset pääsivät kokeilemaan istutustyötä ja Kankaanpäässä toteutettiin yläkoululaisten metsäoppitunnit. Kaikki lasten ja nuorten tilaisuudet pidettiin ulkona koulujen lähistöllä sijaitsevissa metsissä ja niissä on käynyt yhteensä satoja oppilaita. Kahtena vuonna olemme osallistuneet alueen 4H-yhdistysten järjestämään Koululaisten metsäpäivään Jämin komeissa maisemissa.

Metsänistutusta

Kuva 2: Siikaisissa seurakunnan päiväkerholaiset opettelivat taimien istutusta ja metsien hiilensidontaa.

Metsäpäivä nuorille Jämillä

Kuva 3: Koululaisten metsäpäivillä Jämillä oppilaat pääsivät kiertämään rasteilla ja tekemään tehtäviä.

Hankkeemme viimeinen vuosi on pyörähtänyt käyntiin. Jatkamme työtä lasten ja nuorten parissa, mutta mukaan mahtuu myös kaikenlaista muuta. Tarjolla on esimerkiksi maksutonta neuvontaa ja koulutusta erilaisille ryhmille, työporukoille ja metsänomistajille. Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teille sopiva paketti! Lisätietoa löydät hankkeen kotisivuilta!

Hanketyöntekijä
Anne Haukkovaara, Metsänhoitoyhdistys Karhu