”Kunniamaininta on kaikille meidän aktiivisille hanketoimijoille”

Satakunnan Leader-ryhmät ovat olleet mukana rahoittamassa useita hyvinvointia parantavia hankkeita, joilla on ollut positiivisia vaikutuksia sydänterveyteen. Suomen Sydänpiiri myönsi Satakunnan sydänpiirin esityksestä Satakunnan Leader-ryhmille kunniamaininnan ansiokkaasta työstä satakuntalaisten sydänterveyden edistämiseksi.

Monipuolinen hanketoiminta kunniamaininnan taustalla

Kunniakirja kuuluu hanketoteuttajillemme. Päättyneellä ohjelmakaudella Satakunnan Leader-ryhmissä toteutettiin valtavasti hankkeita. Maaseudun kehittämistä tuettiin Satakunnassa kaikkiaan yli 30 miljoonalla eurolla ja hankkeita toteutettiin yhteensä noin 1350 kappaletta. Näiden hankkeiden joukossa on toteutettu lähes 300 hyvinvointia edistävää hanketta kuten esimerkiksi rakentaneet tai kunnosteaneet liikuntapaikkoja. Lisäksi teemahankkeissa yhdistykset ovat mm. hankkineet sydäniskureita kylätaloille ja muihin kokoontumispaikoilleen. Yhteistyössä eri toimijoiden kesken on järjestetty koulutuksia sydänturvallisuuden lisäämiseksi.

Myös Satakunnan Sydänpiirille on kauttamme rahoitettu hanketta ”Painepuntari”. Painepuntari (2016-2017) -hankkeessa parannettiin maaseudulla asuvien mahdollisuuksia verenpaineen omaseurantaan ja sen hoitoon.’

Sydänterveyden edistämisen alueellisen kunniamaininnan tarkoituksena on huomioida ja kiittää sydänjärjestöjen ulkopuolisia toimijoita alue- ja paikallistasolla. Palkitsemisella halutaan nostaa esiin erilaisia toimijoita sydänterveyden edistämisen laajalla toimintakentällä. Palkinnon ovat aiemmin Satakunnassa saaneet mm. Satakunnan Yhteisökeskus (2022), Luvian apteekki (2021), Combilanssi-toiminta (2020), Nortamon perhekeskus (2019), Kari Hietala (2018) ja Porin Palveluliikelaitos (2017).

Perusteluissa kiitettiin myös Leader -toimistojen henkilökuntaa

Leader-ryhmien henkilökunta on ollut hanketoimijoiden apuna ja tukena innostaen ja kannustaen toimijoita ystävällisellä otteella. Leader-ryhmät ovat mahdollistaneet eri hankkeiden myötä Satakuntaan monipuolisen kattauksen niin asukkaiden hyvinvointia tukevaa kehittämistoimintaa kuin myös investointeja. Ilmassa on ollut onnistumisen iloa ja yhdessä tekemistä, joilla on myös positiivisia vaikutuksia sydänterveyteen. Tämä, jos mikä on erityisen kiitoksen arvoinen.

Ryhmäkuva, viisi henkilöä pitää kunniakirjoja käsissään

Elina Haavisto ja Pertti Susi Satasillasta, Nina Willman Karhuseudusta, Annika Eklöf Joutsenten reitiltä ja Päivi Hietapakka Pohjois-Satakunnasta ottivat vastaan Satakunnan Leader-ryhmille myönnetyn kunniamaininnan.