Luonnontuotteista liiketoimintaa webinaari 17.2.2021

Luonnonvarakeskuksen hanke ”Innoherb” kehittää ja tutkii rahkasammalbiomassan korjuun jälkeisellä kasvualustalla luonnostaan viihtyvien suokasvien (kihokki,lakka,kanerva) kosteikkoviljelyä rohdos- yrtti- tai kosmetiikkaraaka-aineeksi. Tavoitteena on kestävästi hyödyntää rahkasammaleen kasvualustatuotannon turvemaita heti korjuun jälkeen ja saada maanomistajille tästä jatkossa menestyvää liiketoimintaa. Hankkeessa myös selvitetään näiden suokasvien satoa sekä kerätyn kasvimateriaalin säilytysmetodeihin vaikuttavien yhdisteiden säilymistä jatkojalostusta varten.

Tule kuulolle hankkeen järjestämään webinaariin niin tiedät, miten tutkimuksessa on edetty.

Innoherb − Kihokista, lakasta ja kanervasta tulevaisuuden liiketoimintaa Pohjois-Satakuntaan 17.2.2021 14:00–16:00

Webinaarin aiheena on rahkasammalbiomassan korjuun jälkeisellä kasvualustalla esiintyvien rohdos-, yrtti- tai kosmetiikkaraaka-aineeksi sopivien suokasvien sadon inventointi ja tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalin kartoitus.

Ohjelma klo 14:00–16:00
1 Tutkimuksen taustaa ja tarkoitus – tutkija Leila Korpela
2 Rahkasammalen korjuu- ja tutkimusalat – tutkija Niko Silvan
3 Kihokin, lakan ja kanervan inventointi ja biomassat kesällä 2020 – tutkijat Leila Korpela ja Niko Silvan
4 Kihokin, lakan ja kanervan antioksidatiivisuus ja kihokin vaikuttavat aineet – tutkija Jenni Tienaho ja johtava tutkija Tytti Sarjala
Yhteenvetoa ja keskustelua.

Ilmoittautumiset tästä linkistä