Maaseudun yritys- ja hanketukien haut käynnistyvät vaiheittain vuonna 2023

Ruokaviraston tänään (17.5.2023) julkaiseman tiedotteen mukaan Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 avautuvat vaiheittain tämän vuoden aikana. Hakemukset tehdään tällä rahoituskaudella pelkästään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Tukia haetaan ELY-keskuksista ja paikallisista Leader-ryhmistä, jotka myös neuvovat tukien hakemisessa.

Hyrrä asiointipalvelu on uudistunut. Se ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. ELY-keskuksesta haettavien tukien valintajaksot julkaistaan ruokavirasto.fi-sivustolla. Leader-ryhmien kautta haettavien tukien valintajaksot julkaistaan Leader-ryhmien omilla verkkosivuilla. Meillä ne näkyvät jatkossa Tietoa meistä -sivulla.

Hanke- ja yritystukien haku käynnistyy kesällä

Suurin osa yritys- ja hanketukien hauista käynnistyy tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuun 2023 loppupuolella. Ruokavirasto tiedottaa, kun hakujen alkamisen ajankohdat tarkentuvat.

Hanketukien hauista aukeavat ensimmäisenä yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedotushankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista. Yritystuista hakuun tulevat yritysten investointituet sekä ELY-keskuksista haettavat yritysten kehittämistuet.

Yritys- tai hanketukihakemusta tehdessään hakijan on valittava kustannusmalli ja tuen maksutapa, jonka mukaan kustannusarvio laaditaan ja maksua haetaan. Sopivin kustannusmalli ja tuen maksutapa riippuu tuen kohteesta. Ensimmäisessä vaiheessa avautuvissa tuissa voi valita ainoastaan tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvan entuudestaan tutun mallin ja hanketuissa lisäksi myös osittain laskennallisiin kustannuksiin perustuvan mallin (flat rate). Syksystä 2023 lähtien yritys- ja hanketukien maksuvaihtoehdot täydentyvät tuotosperusteisella (kertakorvaus) tuen maksutavalla.

Syksyllä lisää tukia hakuun

Syksyllä 2023 haettavaksi tulevat muut hanketukimuodot, esimerkiksi ELY-keskuksista haettavat laajakaistahankkeet, alueiden väliset ryhmähankkeet sekä pienhankkeet. Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Hanketta kannattaa suunnitella jo ennen haun avautumista

Tuenhakijoiden kannattaa aloittaa hankkeensa suunnittelu jo ennen haun alkamista. Lisätietoja tuen ehdoista ja tukimuodoista voi kysyä alueellisilta ELY-keskuksilta ja Leader-ryhmiltä. Tietoja tuista löytyy myös osoitteesta maaseutu.fi. Kotisivuillemme päivitämme tekstit tukimuodoista vasta kun ensimmäiset tuet ovat haettavissa.

Pääsääntönä maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat pienet ja keskisuuret yritykset (Leaderistä pääosin enintään 5htv:tä työllistävät). Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.