Maaseutu on mahdollisuuksien paikka

Joka niemessä ja notkossa ympäri Suomea käy tällä hetkellä kova vilske. Mökkejä remontoidaan, terasseja rakennetaan, kiinteistökauppoja suunnitellaan, luonnossa liikutaan ja etätöitä tehdään. Monet myös suunnittelevat matkoja pitkän tauon jälkeen ja aika usein päädytään matkailemaan kotimaassa. Itsekin olen tutkinut jo Suomen karttaa ja tehnyt reittisuunnitelmia kohta alkavan loman varalle.

Kesä tuo aivan erityisellä tavalla esiin suomalaisten kaipuun luonnon äärelle. Uusi piirre viime aikoina on ollut se, että myös nuoremmat sukupolvet ovat löytäneet maaseudun rentoutumisen ja rauhoittumisen paikkana.

vaeltajat metsässä

Kesäkaipuu maalle muutetaan ympärivuotiseksi

Mutta miten tämä kesällä ilmenevä kaipuu maaseudun rauhaan saadaan muuttumaan pysyvämmäksi trendiksi niin, että seutukaupunkeihin ja maaseutukyliin alkaa syntyä uutta ympärivuotista työtä ja toimintaa. Sen ei tarvitse olla kasvukeskuksilta pois, jos myös syrjäisempi  Suomi pysyy elinvoimaisena. Viime aikoja tasapainoisempi aluekehitys on päinvastoin kaikkien etu ja estää erojen kärjistymistä alueiden ja ihmisryhmien välillä.

Ensimmäinen edellytys maaseudun kukoistamiselle on toimivat liikenneyhteydet sekä valokuidun että fyysisten liikenneväylien välityksellä. Lisäksi tarvitaan digitalisaation suomien mahdollisuuksien rohkeaa hyödyntämistä liiketoiminnassa.  Tässä esimerkkeinä ja suunnannäyttäjinä toimivat omaleimaiset yritykset, jotka luovat kiinnostavia tarinoita ja tekevät syrjäisestä sijainnista vahvuuden. Tällaisia on saanut tavata Leader-työssä useita ja joka kerta vaikuttuu siitä, miten luovia ja rohkeita persoonia yritysten takaa löytyy.

Maaseudun yhteisötkin muuttuvat ajan myötä ja perinteisen yhdistystoiminnan rinnalle syntyy uudenlaista yhteisöllisyyttä, johon esim. monipaikkaisten tai muualta muuttaneiden on helppo päästä mukaan.

Kuntien on myös panostettava siihen, että puitteet asumiselle, harrastamiselle ja työn tekemiselle ovat riittävän houkuttelevat. Veto- ja pitovoimatekijät eivät ole samoja kuin isoissa kaupungeissa, mutta vahvuuksia löytyy paljon. Ne on vaan tuotteistettava ja tuotava ihmisten tietoon.

Yksi keino vaikuttaa

Ensi syksyn ja talven aikana viimeistellään Leader Pohjois-Satakunnan strategia vuosille 2023-2027. Tavoitteena on rakentaa alueen lähtökohdista ja tarpeista nouseva kunnianhimoinen, mutta kuitenkin realistinen ohjelma, jonka toteuttamista sitten tuetaan tiedotuksen, aktivoinnin, neuvonnan ja rahoituksen avulla.

Kaikki kotiseudun kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan ideoimaan. Tietoa löytyy kotisivuiltamme www.aktiivinen.fi ja somekanavista. Keskusteluun voi osallistua myös Viima-alustalla (linkki sivulle).

Kesäterveisin,
Juha Vanhapaasto