Maksatushakemus pitäisi tehdä, mutta miten?

Monessa yrityksessä vuodenvaihde on tilinpäätöksien ja muiden paperitöiden pääsesonkia. Tällöin myös moni hanketta toteuttava yritys tekee myös maksuhakemuksensa. Pro Agrian yritysneuvojien oheisessa blogitekstissä vinkkejä maksuhakemuksen tekemiseen. Tiedäthän myös, että hankkeen asiantuntijat tulevat myös mielellään auttamaan sinua yritykseesi tarvittaessa? Lue alta lisää ja kotiuta tukieurot!

Onko sinulla kenties kesken investointi, johon olet saanut Satakunnan ELY-keskuksen tai paikallisen Leader toimijan myöntämää tukea? Kassa kaipaisi kipeästi täydennystä, mutta et tiedä miten maksatushakemus tehtäisiin? Tämä ohje on juuri sinua varten. Myönteinen tukipäätös tarkoittaa, että nämä hakemukseen perustuvat rahat on korvamerkitty juuri sinulle. Rahoittajat olettavat, että tulet toteuttamaan hankkeesi hakemuksen kustannusten mukaisesti suunnitellussa aikataulussa.

Tukipäätöksen saatuasi, lue päätös huolella läpi, myös sen ehdot. Päätöksestä löytyy tärkeää tietoa tuen maksamiseen, hakuaikoihin sekä maksueriin liittyen. Maksatukseen valmistautuminen on hyvä aloittaa jo heti tukipäätöksen saatuasi, jotta tiedät alusta alkaen mitä maksuhakemukseen tarvitaan. Tukipäätöksestä näet myös investoinnin pysyvyysehdon, joka on laitteissa kolme vuotta ja rakennuksessa viisi vuotta. Toimita kopio tukipäätöksestä myös yrityksen kirjanpidosta vastaavalle henkilölle. Toimenpiteelle on hyvä avata oma kustannuspaikka yrityksen kirjanpitoon.

Maksatuksen hakeminen

Hanketuen maksamista haetaan sähköisesti Ruokaviraston Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Maksatusta voidaan hakea vain niihin kustannuslajeihin, jotka on esitetty hankehakemuksessa ja hyväksytty tukipäätöksessä. Maksatusta voidaan hakea maksuerittäin tai loppumaksuna.

Liitä maksuhakemukseen laskukopiot, maksutositteet (tiliotteet, verkkopankista tulostetut maksutositteet tai maksun saajan antamat yksilöidyt kuitit) sekä pääkirjanote haettavista kustannuksista. Huolellisesti tehty maksuhakemus lyhentää hakemuksen käsittelyaikaa. Tukipäätöksessä kerrotaan tarkemmin, kuinka monessa maksuerässä maksatusta voidaan hakea ja missä aikataulussa hakemus tulee toimittaa. Maksuhakemuksen saa auki alkuperäisen tukihakemuksen viimeiseltä, ”Päätös” -välilehdeltä.

Huomioitavia asioita:

  • Haettavat kustannukset ovat hyväksytyn kustannusarvion mukaisia
  • Loppumaksu on haettava 4kk toimenpiteen toteutuksen päättymisestä
  • Maksuhakemus ei sisällä hankkeelle kuulumattomia kustannuksia. Kaikkia projektiin kuuluvia kustannuksia ei saa hankkeelle. Näistä esimerkkinä tuensaajan tavanomaisen toiminnan harjoittamisesta aiheutuneet kulut sekä työkalut rakentamishankkeissa.
  • Maksuhakemukseen on liitetty muut tarvittavat liitteet esim. tuntikirjanpidot, palkkalaskelmat ja tarjoukset
  • Hankkeen eteneminen on kuvattu maksuhakemuksella
  • Palkkojen osalta on tärkeää toimittaa tuntikirjanpito, työsopimukset, palkkalaskelma, palkan ja sivukulujen maksujen todentavat asiakirjat. Kustannusten jakoperuste määräytyy hankkeelle tehdyn työn suhteessa kokonaistyöaikaan. Yrittäjän oma työ ei kelpaa kustannukseksi.

Investointitukea koskevia erityspiirteitä

Maksatusta voidaan hakea enintään neljässä erässä.

Rakentamisinvestoinnin loppumaksun viimeinen erä on oltava vähintään 20 % tuen kokonaismäärästä. Yrittäjän ei tarvitse tätä itse laskea, vaan ELY-keskus seuraa tilannetta ja ilmoittaa hakijalle maksatushakemusten käsittelyn edetessä.

Mikäli hankkeesi sisältää joitakin luvanvaraisia toimenpiteitä, tulee lupa asiat olla kunnossa viimeistään loppumaksua haettaessa. Hakemukseen tulee liittää esimerkiksi toimenpide- tai rakennuslupa sekä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tekemä lopputarkastuksen pöytäkirja. Rakennushankkeen loppumaksua ei voida maksaa ennen kuin pöytäkirja on toimitettu tuen maksajalle.

Seurantatiedot on tallennettava sähköiseen Hyrrä järjestelmään investoinnin toteutuksen päätyttyä, viimeistään viimeisen hakemuserän eli loppumaksatushakemuksen yhteydessä. ELY-keskus tekee hallinnollisen tarkastuskäynnin paikan päällä viimeistään loppumaksun yhteydessä. Tarkastuskäynti voidaan korvata tuensaajan toimittamalla asiakirjanäytöllä sekä valokuvilla.

Oletko mahdollisesti huomannut, ettei hanke toteudukaan suunnitelman mukaan? Ei hätää, siihen on mahdollista tehdä muutoshakemus, kunhan hankeaikaa on vielä jäljellä. Mikäli hankkeen toteutuksen aikana tulee tarvetta tehdä joitakin muutoksia, niistä tulee sopia tuen myöntäjän kanssa etukäteen.

Maaseutuyritysten kasvun portaat hankkeen yritysneuvojat Annina, Senni ja Pirita ovat valmiina neuvomaan satakuntalaisia yrittäjiä ja auttamaan maksatushakemuksen teossa.

Mikäli kaipaat apua, ole meihin rohkeasti yhteydessä.  Kotiutetaan tukieurot!

Annina Luotonen 040 661 9010
Pirita Huhtasalo 050 019 0180
Senni Valiola 041  731  5001
Pro Agria Länsi-Suomi