Rahoitusta vieraslaji- ja vesistönkunnostus hankkeille

Ovatko vieraslajit vallanneet rakkaan kylänraittisi? Kaipaavatko lähivesistösi kunnostustoimia? Nyt on aika toimia! Rahoitusta saatavilla!
Alkusyksystä aukeaa kaksi eri rahoitushakua joilla voit parantaa oman kotiseutusi ympäristöä. Meiltä saat apuja myös hakemusten tekoon tarvittaessa! Kuulemme myös miellämme suunnitelmistanne jaettavaksi vinkiksi muille.

Vesistöjen kunnostamiseksi: Ympäristöministeriön aloittama vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelmasta rahoitettavilla vesistökunnostushankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä.

Vesistökunnostushankkeisiin seuraava haku avautuu syksyllä. Kunnostushankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Hankkeen suunnitteluvaiheessa verkostoituminen on tärkeää, sillä vesien tilan parantamiseksi ja pysyvien tulosten aikaansaamiseksi toimenpiteisiin tarvitaan toisiamme. Tutustu lisää!

Vieraslajientorjuntaan:
Järjestetätäänkö ensi keväänä yhdessä suuret vieraslajitalkoot? Kainuun ELY-keskuksesta voi hakea ensi syksystä alkaen rahoituista vieraslajien torjuntaan. Rahoitusta voidaan myöntää vieraslajien torjuntaan, torjuntatyön neuvontaan ja torjunnan jälkiseurantaan.

Rahoitusta voivat hakea muun muassa suomalaiset yhdistykset, yritykset ja kunnat. Avustusta myönnetään lähtökohtaisesti puolet hankkeen kustannuksista. Toisen puolikkaan voi kattaa esimerkiksi omalla rahoituksella tai talkootyöllä. Tutustu lisää!

Lupiineja kedolla