Yrittäjälle tarjolla monipuolista apua ja tukea

Yrittäjien tukena Pohjois-Satakunnan alueella toimivat useat eri yhteistyötahot. Niin myös me, ProArgia Länsi-Suomen yritysasiantuntijat. ”Maaseutuyritysten kasvun portaat – suunnittelulla ja yhteistyöllä kannattavuutta” -hankkeen yritysasiantuntijoina työskentelevät tällä hetkellä Pirita Huhtasalo ja Annina Luotonen.

Mitä me teemme?

ProAgria on maatalouden ja maaseutu-yrittämisen neuvonta- ja asiantuntijaorganisaatio. Toimialueenamme Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Tarjoamme asiakkaillemme monialaisesti palveluja yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen, johtamiseen ja kokonaisuuden hallintaan.  Olemme asiantuntijoina asiakkaidemme tukena ja apuna maatilojen ja maaseutuyritysten päätöksentekotilanteissa. Yritysasiantuntijamme ovat tehneet useita vuosia  tiivistä yhteistyötä paikallisten elinkeinopalveluiden, Leader ryhmien, ELY:n sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Pandemian vaikutukset Satakunnan yrityskenttään

Jotkut yritykset ovat hyötyneet pandemian aikaansaamasta poikkeusolosta ja toiset taas ovat ajautuneet taloudelliseen kriisiin rajoitusten myötä. Kaikkein hankalimmassa tilanteessa ovat olleet suuren investoinnin tehneet yritykset, joiden toimialaan tilanne vaikutti voimakkaasti. Useat yritykset elävät Covid-19-pandemian vuoksi edelleen poikkeustilassa toimialasta riippumatta.

Rajoitustoimet ovat vaikuttaneet yrityksiin niin suoraan kuin välillisestikin. Tätä varten valtakunnan taholta laadittiin tukipaketteja, joita edelleen jaetaan kustannustuen muodossa. Talouden suunnittelun merkitys onkin korostunut entisestään. Budjetointi on yksi erinomaisista tavoista pitää talous ajan tasalla, suunnitella ja aikatauluttaa investointeja sekä muuta toimintaa.

Miltä yritysten tulevaisuus näyttää?

Epävarmuus omaan tulevaisuuteen on saanut ihmiset muuttamaan tehtyjä suunnitelmia ja kuluttamista on vähennetty.  Yrittäjät ovat joutuneet pohtimaan, miten toiminnan riskejä voitaisiin minimoida tulevaisuudessa ja miten yritys toimii jatkossa. Miten yrityksen toiminta-alue muuttuu ja miten tähän muutokseen vastataan? Maaseutuyritysten kasvun portaat – suunnittelulla ja yhteistyöllä kannattavuutta – hankkeen työtekijät auttavat yrittäjää pohtimaan juuri näitä haasteita.

Osalla yrityksillä liikevaihdon kasvun myötä on toteutettu tuotantoon liittyviä investointeja. Olemme auttaneet yrittäjiä liiketoimintasuunnitelmien laadinnassa, investointien kannattavuus laskelmissa sekä kartoittaneet eri tukimahdollisuuksia.

Mikäli yrittäjä pohtiikin juuri kannattavuuden parantamista, kilpailukyvyn kehittämistä, haluaa verkostoitua tai kaipaa ulkopuolista näkökulmaa tilanteeseensa, ProAgrian yritysneuvojat neuvovat ja sparraavat. Haluamme aidosti auttaa yrittäjää ja etsiä yhdessä sopivia ratkaisuja yritysten ajankohtaisiin tilanteisiin. Yrittäjällä on mahdollisuus saada kahdeksan tuntia yrityskohtaista neuvontaa kauttamme kalenterivuodessa maksutta. Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä!

Ajankohtaista juuri nyt

Maaseuturahaston elpymisvarojen hakua avautui 18.10.2021. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia maaseudun yritysten uuden teknologian ja energia investointeihin sekä edistää yritysten omistajanvaihdoksia. Elpymisvaroilla pyritään erityisesti vaikuttamaan siihen, että tuetuilla investoinneilla olisi myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia kokonaiskestävyys huomioon ottaen. Valtakunnallisesti yritysten elpymisvaroihin on varattuna 26 miljoonan euron kiintiö. Tämä tilaisuus kannattaa Satakuntalaisten yritysten hyödyntää, jotta meidän maaseutumme säilyisi elinvoimaisena ja pitovoimaisena.

Ideoidaan yhdessä!

Pirita Huhtasalo
0500 190 180
pirita.huhtasalo@proagria.fi

Annina Luotonen
040 661 9010
annina.luotonen@proagria.fi