HANKEHAKIJALLE

Sinulla on idea ja tarve. Asia, joka kaipaa muutosta. Voisiko siitä rakentaa Leader-hankkeen?

Hyvän hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta. Tarve voi olla mm. toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista tai uusien asioiden oppimista. Tuloksena syntyy aina jotain uutta!

Leader-hankkeella toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Ole yhteydessä Leader-ryhmään jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun joka vaiheessa.

pyörätuolin käyttäjä Kräsooran laavulla

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

  • paikallisten palveluiden kehittämiseen
  • kylien kehittämistoimiin
  • kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen
  • maisema-, kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen
  • ympäristön ja vesien suojeluun
  • selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
  • koulutukseen
  • tiedonvälittämiseen
 
Tukea myönnetään linjauksemme mukaisesti pääsääntöisesti 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. 
Tyttö ja poika harjaavat hevosta.
Niinisalon Ratsastajien "Perinnetykkivaljakko" -hankkeessa koulutetaan maailmanlaajuisestikin harvinaista hevostoimintaa nuoremmille hevosharrastajille.
Kovelahden Nousula Ikaalisissa
Kylätalo Nousula, Ikaalisten Kovelahden kylässä on monipuolinen kylän eri toimijoiden harraste- ja kokoontumispaikka ympärivuotisesti.

Yleishyödyllinen investointihanke

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

  • koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan
  • rakennuksen hankintaan, rakentamiseen tai korjaamiseen

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 50%  kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä.

Tutustu lisää tukimuotoihin Ruokaviraston sivuilta. Painike alla. Sinun ei tarvitse huolehtia hankemuodon valinnassa, Leader-ryhmä auttaa kyllä tässä.

Sovinko hakijaksi?

Kassassa rahaa ja toimijoilla aikaa

Hakija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hakijalla on siksi oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä osaaminen hankkeen toteuttamiseen. Hanketta ei myöskään ole saanut aloittaa ennen hankkeen vireilletuloa.

Hankkeet ovat yleishyödyllisiä

Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua vain harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. Hakijoina voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Myös yksityisoikeudellinen yhteisö voi olla hakijana, mikäli sen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu.

Neljä pyöräilijää
Pyörämatkailu sai nostetta varsinkin keväällä 2020 alkaneen koronapandemian myötä. Alueellamme käynnistettiin kaksikin hanketta, joissa kehitetään pyörämatkailureitistöjä.
Ikaalisten kansallispukuja rivissä viisi naisen pukua ja yksi miehn puku
Ikaalisten naisen kansallispuku tarkistettiin Leader-hankkeena (tarkistetut mallit kuvassa toinen ja kolmas vasemmalta). Hankkeen monien työpajojen ja ammattilaisten työtuntien tuloksena puvun valmistamiseen saatiin tehtyä ohjeet ja kaavat.

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio ovat kingejä!

Hankesuunnitelma ja kustannuslaskelma ovat hankkeen tärkeimpiä asiakirjoja, joten sen laatimiseen kannattaa paneutua huolella. Kerro hankesuunnitelmassa miksi hanke on tärkeä, mitä toimenpiteitä siinä tehdään ja mitä tavoitteita hankkeella on. Lisäapuna tutustu hankesuunnitelma runkoon.

Kun hankkeelle laaditaan kustannusarviota, hankkeen sisältö on oltava tiedossa. Kustannusarvion pitää perustua hankesuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. Kustannuksia voi syntyä hankkeen aikana ainoastaan niille kustannuspaikoille, jotka on mainittu kustannusarviossa. Kustannusarviossa onkin eriteltävä kaikki hankinnat, tarvikkeet, toimenpiteet ja muut kustannukset, joita hankkeessa syntyy.

Näin haet leader-hanketta

1. Idea tai tarve

Yhdistyksellänne on idea tai jokin tarve, joka halutaan toteuttaa.

2. Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Leader-ryhmään ja testaa onko ideasta Leader-hankkeeksi.
Neuvomme rahoituskuvioissa ja hanketukimuodon valinnassa. Hanketta ei voi aloittaa ennen kuin asiakirjat ovat kunnossa. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

3. Hakua varten tarvitset

Varmista, että yhdistykselläsi on Y-tunnus ja tiedot PRH:n rekisterissä ovat ajantasaiset.  Sähköistä tukihakua varten tarvitset myös Suomi.fi-tunnisteen.

4. Idea hankkeeksi

Tärkein työkalusi on hyvin laadittu hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion.

5. Kerää liitteet

Hankehakemusta varten tarvittavat liitteet kootaan pdf-tiedostoina. Leader-ryhmäsi neuvoo tarvittavien liitteiden osalta.

6. Tee sähköinen hankehakemus Hyrrässä

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Tarvitset asiointia varten Suomi.fi -valtuutuksen ja omat nettipankkitunnuksesi.  Autamme sinua hakemuksen laatimisessa ja Hyrrä-asioinnissa.  Voit perehtyä myös Hyrrä-asiointiohjeeseen kehittämishankkeille tai tutustua Ruokaviraston oppaaseen, Hanketoimijan käsikirjaan.

7. Allekirjoitus ja vireilletulo

Muistattehan allekirjoittaa hakemuksen Hyrrässä yhdistyksenne sääntöjen mukaisesti. Hanke tulee vireille, kun saat vireilletulosta ilmoituksen sähköpostitse osoitteesta noreply@ruokavirasto.fi. Hankkeen vireilletulon jälkeen hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä.

8. Lisäselvitykset

Varaudu tarvittaessa täydentämään hankehakemusta Leader-ryhmän pyynnöstä.

9. Hankkeen käsittely ja tukipäätös

Päätöksen hankkeesta ja tukiprosentista tekee Leader-ryhmän hallitus. Hallitus käsittelee hakemus kokouksessaan ja tekee päätöksen valintakriteerien avulla. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

 
Satakunnan ELY-keskus varmistaa, ettei hankkeessa ole mitään lainvastaista. Tämän jälkeen hankkeenne saa virallisen hanketukipäätöksen Hyrrä-järjestelmään.

10. Toteuta hanke

Virallisen päätöksen saatuasi voit hyvillä mielin lähteä toteuttamaan hanketta  hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisesti. Muista tiedottaa hankkeestasi ja saamastasi Leader-tuesta, jotta muutkin saavat tietää Leaderin mahdollisuuksista. Vinkkejä hankeviestintään (tulossa pian).

Referenssit