Startti-Leader

Vuoden 2020 alusta kokeiluun otettiin matalan kynnyksen kehittämisväline alueemme pienille (1-3 htv) sekä aloittaville yrityksille

Mikä on Startti-Leader?

Startti-Leader on Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n eli Leader Pohjois-Satakunnan oma rahoitusväline yritysten pienille kehittämis- ja investointitoimille. Tuki myönnetään vain Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n jäsenyrityksille. Jäseneksi voi liittyä hakuvaiheessa. Startti-Leader myönnetään projekteille, jolla yritys aloittaa tai kehittää toimintaansa. Projektien teema on vapaa.

Tuki

Startti-Leader tuki on 100-800 euroa, tuen suuruus määräytyy projektityypin mukaan:
* investointi: tuki 35% hyväksytystä kustannusarviosta
* kehittäminen: tuki 50 % hyväksytystä kustannusarviosta

Kenelle?

Startti-Leader tukea voivat hakea pienet sekä aloittavat yritykset (1-3 henkeä työllistävät). Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Aloittavat yritykset voivat jättää hakemuksen ennen yrityksen perustamista.

Päätös tehdään kun yritys on rekisteröitynyt (Y-tunnus). 4H ja NY-yrittäjiä voidaan tukea ilman Y-tunnusta. Hakijan tulee mainita 4H/NY -yrittäjyydestä hakemuksessa ja pyydettäessä esittää sopimus. Tukea hakevan tulee nimetä projektille vastuuhenkilö.

Hakijan tulee olla Leader Pohjois-Satakunnan toiminta-alueelta. Eli yrityksen kotipaikka on oltava joko Ikaalinen, Kihniö, Parkano, Karvia, Jämijärvi, Kankaanpää, Pomarkku, Siikainen tai Merikarvia. 

Miten haen?

Startti-Leader tuen haku on jatkuva. Hakemus täytetään kotisivuillamme (lomake tämän sivun lopussa). Kerro hakemuksessasi selkeästi, miten hankinnat kehittävät liiketoimintaasi ja/tai tuovat lisäarvoa. Raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu.  Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan, normaaleihin toimistohankintoihin, lakisääteisiin kuluihin, yrittäjän ansiomenetyksiin esim. koulutuksiin osallistuessa eikä kuluviin materiaalihankintoihin (mukaan lukien tekstiilit ja sisustusrekvisiitta) 16.2.2023 tehdyn linjauksen mukaan myös matka- ja majoituskulut eivät ole tuen piirissä. Tukea ei myöskään myönnetä takautuvasti, ennen hakemuksen jättämistä toteutuneisiin toimiin. Toiminnan tai toimet voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä sen jälkeen kun hakemus on jätetty käsittelyyn Leader Pohjois-Satakuntaan.

Leader Pohjois-Satakunta varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä tukihakemuksen.

Tuen maksatus

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan hakijalle aina käsitellyn kokouksen jälkeen viimeistään viikon kuluessa sähköpostilla. Kokous pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (pois lukien heinäkuu). Hakemukset pääsääntöisesti käsitellään seuraavassa kokouksessa, jos siihen on hakemuksen saapuessa vielä vähintään viisi päivää aikaa.

Myönnetty tuki maksetaan jälkikäteen hakijan ilmoittamalle tilille pääsääntöisesti yhdessä erässä. Aikaa toteuttaa hanke on pääsääntöisesti 6 kk. 

Loppuraportin yhteydessä hakija toimittaa kuitit (lasku+pankin maksukuitti/tiliote) tehdyistä toimista Leader Pohjois-Satakunnalle. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavilla erityisestä syystä kuittia, hankinta tulee perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä. Esimerkiksi mikäli hankinnat on tehty käteiskaupalla, tulee liitteeksi laittaa pääkirjanote yrityksen kirjanpidosta.

Tuen enimmäismäärä on sähköpostipäätökseen merkitty euro- ja prosenttimäärä. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuen määrä ei kasva päätöksestä myönnetystä summasta. Jos projekti alitoteutuu, maksetaan hakijalle myönnetyn prosentin mukaisesti toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Hakija raportoi projektista ja tuen käytöstä kuitteineen Leader Pohjois-Satakunnan nettisivuilta löytyvällä raporttilomakkeelta. Raportti on edellytys maksun saamiseksi. Projektista tulee raportoida kuuden (6) kuukauden sisällä päätöksen päivämäärästä. Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.

Tuen maksaminen edellyttää, että yritys on Aktiviinen Pohjois-Satakunta ry:n (Leader Pohjois-Satakunnan) jäsen. Jäsenmaksu on 30 euroa/vuosi. Jäsenmaksu maksetaan Aktiviinen Pohjois-Satakunta ry:n tilille FI53 5106 0120 1163 57. Jäsenmaksu tulee olla maksettuna maksatusta hakiessa.

Käsittelemme hakemukset mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Erillisiä hakuaikoja ei ole.

Kysy lisää!

Startti-Leader hakulomake

  • Pudota tiedostot tähän tai
    Max. tiedoston koko: 5 MB.

    Startti-Leader raportti

    • Pudota tiedostot tähän tai
      Max. tiedoston koko: 5 MB.