Tuen hakeminen

HUOM! Hyrrä ei toiminnassa uusille hakemuksille tällä hetkellä. Uusi ohjelmakausi ja tuen haku aukenee tämän hetken arvion mukaan loppukeväästä 2023. Leader tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Haku on jatkuva. Ajantasaisimman tiedon myönnettävien tukirahojen tilanteesta saat aina olemalla ensin yhteydessä Leader-toimistoon. Yritystukiasioissa sinua palvelee toiminnanjohtajamme Juha Vanhapaasto.

Hankkeen eteneminen

 1. Hakijan idea. Hakija ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.
 2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa.
 3. Hakija jättää sähköisesti hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään. Hanke tulee vireille. 
 4. Hakija saa vireilletuloilmoituksen. 
 5. Hanketta voi alkaa toteuttaa hakijan omalla riskillä.
 6. Tarvittaessa hakemusta täydennetään.
 7. Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon Satakunnan ELY-keskukselle.
 8. Satakunnan ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää päätöksen hakijalle
 9. Hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti
 10. Maksatuksen haku: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä HYRRÄän (maksatuksia voi hakea myös hankkeen aikana).
 11. Maksupäätös
 12. Rahat hakijan tilille.
pitopöytä
Peppi Pitkätossu lukee Sankariyrittäjät lehteä

Tukihakemuksen liitteeksi

 • Liiketoimintasuunnitelma  (mm. toiminta-ajatus, liikeidea)
 • Toimenpidesuunnitelma (kuvaus liiketoiminnan kehittämisestä, suunnitellut toimenpiteet haettaessa perustamistukea)
 • Hankkeen toimenpiteiden kustannusarvio
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
 • Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä tarvittavat viranomaisluvat
 • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat

Hakija

Kaikki yritysmuodot ovat tukikelpoisia. Hakijan täytyy olla 18 vuotta täyttänyt, mutta yläikärajaa ei ole. Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille. Muutamat toimialat on rajattu tukien ulkopuolelle. Tällaisia ovat esim. liikennöinti, koneurakointi, vähittäiskauppa ja energiaturpeen tuottaminen.

Tuettava yritys 

 • sijaitsee maaseudulla. Lisätietoa maaseutualueista: ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus 
 • omaa edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.
 • omaa riittävän ammattitaidon. 
 • tuki ei saa vääristää kilpailua.
autoromuttamo