Tuen hakeminen

HUOM YRITTÄJÄ! LUE TÄMÄ ENSIN (kirjoitettu 21.6.2023). Uuden rahoituskauden tukimuodot aukeavat vuoden 2023 aikana portaittain. Pääosa yritystuista on haettavissa jo Hyrrässä! Näille sivuille koottu uusista tukimuodoista perustiedot, mikäli Ruokavirastoon johtava linkki tekstien lopussa ei toimi, on se merkki siitä, ettei tukea vielä voi hakea. TIEDOT päivittyvät kun niitä lisää saadaan. Maksatuksen hakeminen ei ole vielä mahdollista.

Leader tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Haku on jatkuva. Ajantasaisimman tiedon myönnettävien tukirahojen tilanteesta saat aina olemalla ensin yhteydessä Leader-toimistoon. Yritystukiasioissa sinua palvelee pääosin toiminnanjohtajamme Juha Vanhapaasto.

Hankkeen eteneminen

 1. Hakijan idea. Hakija ottaa yhteyttä Leader-toimistoon. Hankkeen on toteutettava vähintään yhtä Leader Pohjois-Satakunnan strategian painopistettä. 
 2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa.
 3. Hakija jättää sähköisesti hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään. Hanke tulee vireille. 
 4. Hanketta voi alkaa toteuttaa hakijan omalla riskillä.
 5. Tarvittaessa hakemusta täydennetään.
 6. Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon Satakunnan ELY-keskukselle.
 7. Satakunnan ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää päätöksen hakijalle Hyrrä -järjestelmään.
 8. Hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti
 9. Maksatuksen haku: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä Hyrrään (maksatuksia voi hakea myös hankkeen aikana).
 10. Maksupäätös
 11. Rahat hakijan tilille.
pitopöytä
Peppi Pitkätossu lukee Sankariyrittäjät lehteä

Tukihakemuksen liitteeksi

 • Liiketoimintasuunnitelma  (mm. toiminta-ajatus, liikeidea)
 • Toimenpidesuunnitelma (kuvaus liiketoiminnan kehittämisestä, suunnitellut toimenpiteet haettaessa perustamistukea)
 • Hankkeen toimenpiteiden kustannusarvio
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
 • Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä tarvittavat viranomaisluvat
 • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat

Hakija

Kaikki yritysmuodot ovat tukikelpoisia. Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti korkeintaan 5 henkilöä työllistäville yrityksille. Muutamat toimialat on rajattu tukien ulkopuolelle. Tällaisia ovat esim. liikennöinti, koneurakointi, vähittäiskauppa ja energiaturpeen tuottaminen.

Tuettava yritys 

 • sijaitsee maaseudulla. Lisätietoa maaseutualueista: ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus 
 • toiminta on kannattavaa.
 • omaa riittävän ammattitaidon. 
 • tuki ei saa vääristää kilpailua.
autoromuttamo