Teemahankkeet

Teemahankkeet ovat nimensä mukaisesti rahoitushakuja, joissa on tietty teema. Teemahankkeiden kautta voidaan rahoittaa tavanomaisia Leader-hankkeita huomattavasti pienempiä tarpeita. Teemahankkeissa pätevät samat säännöt kuin tavanomaisissakin Leader-hankkeissa: toimien on oltava yleishyödyllisiä ja hankkeen on synnytettävä jotain uutta. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin. Teemahankkeissa hakuaika on rajattu.

Teemahankkeen kautta yhdistykset voivat hakea rahoitusta pieniin investointeihin ja kehittämistoimiin. Uudella rahoituskaudella 2023-2027 teemahankkeet korvautuvat pienhankkeilla. Isoin uudistus on, että pienhankkeetkin tulee haettavaksi sähköisesti ja haku on avoinna useammin. (21.6.2023) Haku ei ole vielä auki.

Viimeinen teemahanke ”Hyppy” on vielä käynnissä 2023. Tämän päättymisen jälkeen tämä sivu poistuu. Voit kuitenkin tutustua teemahankkeisiin ja saada niistä ideaa vaikka omaan pienhankkeeseen!

koontia teemahankkeista

HYPPY


Teemahanke pieninvestoinneille
1.5.2022-30.4.2023

SUUNTA


Teemahanke pienkehittämistoimille
1.5.2022-30.04.2023

Kylään kylään

Teemahanke pieninvestoinneille 1.5.2021-30.4.2022

vilskettä raitille

Teemahanke pienkehittämistoimille 1.5.2020-30.04.2021

Mitä tehtäis

Teemahanke pieninvestoinnoille
1.5.2020-30.04.2021