kylään kylään

Mukana oli kahdeksan toteuttajaa viidestä alueemme kunnasta. Toimenpiteinä kunnostettiin mm. kylätalojen puitteita, hankittiin varusteita tapahtumien ja kurssien järjestämisen tueksi, tehtiin yhteisötaidetta sekä korostettiin alueiden omaleimaisuutta. 

Alla kuvausta teemasta. 

Tampere ja Pirkanmaa hakevat vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Kyseessä on mittava hanke, johon osallistuu Tampereen ja pääkuntakumppanin Mänttä-Vilppulan lisäksi 18 pirkanmaalaista kuntaa. Leader alueeltamme mukana ovat Ikaalinen ja Parkano. Nimestä huolimatta kyseessä ei ole pelkkä ”taidehanke” vaan kulttuurin lisäksi kyseessä on myös elämänlaatu-, elinvoima-, kilpailukyky-, yhteistyö-, identiteetti- ja kansainvälisyyshanke.

Tämä kulttuuripääkaupungiksi haku on inspiroinut myös tämän teemahankkeen syntyä. Vaikka vain kaksi alueemme kuntaa on kyseisessä haussa mukana, voimme napata helmet koko tämän hankkeen ideoista ja hyödyntää niitä alueellemme. Mitä me voisimme kehittää/oppia/hyödyntää meille hankkeen yhdestä keskeisestä teemasta: enemmän kylähyppelyä?

Millaisia pieninvestointeja teidän yhdistyksenne voisi toteuttaa kotiseudullanne, jotta se houkuttelisi enemmän matkailijoita, kylähyppelijöitä? Yhteisötaidetta kylän reitille, kivat tervetuloportit, persoonallinen bussipysäkki tai muu vastaava taukopaikka, merkitty ulkoilureitti, viitoituksia, selfiekehyksiä kauniisiin maisemiin, monipuolinen kierrätyspistekylälle tms. Kylätalon keittiötäkin kun hieman remontoisi niin voitaisiin pitää matkailijoiden kanssa perinneruokakursseja. Iskurit ja muut turvallisuusvälineet samalla voisi päivittää ja laittaa niistä tiedot valtakunnallisiin kanaviin. Moderneilla digivälineillä ja -laitteilla voidaan esitellä mahdollisuuksia kokoontumispaikan pihapiiriäkin laajemmalta alueelta. Pihamaan kun kunnostaisi, niin siihen saisi paremmin toimivan tapahtuma-alueen. Varaston rakentaminen tai kontin hankkiminen auttaisi tarvikkeiden säilömisessä. Ideoi itse lisää!

Kustannusarvio voi olla 500- 8 000 euroa. Tukiprosentti on 50 %. Hakijan tulee olla yleishyödyllinen yhdistys. Omavastuuosuutta voi korvata talkootyöllä.

Hankkeen toimenpiteiden toteutusaika on 1.5.2021-30.4.2022. Kaikki toimenpiteensä hakija hakee maksatukseen yhdellä kertaa. Toteuttamiselle ei voi saada jatkoaikaa eikä tehdä muutoksia. Miettikää ideaanne yhdistyksessä porukalla ja olkaa meihin päin yhteydessä. 

ITE taidetta ulkona. Monta patsasta kuin kesäjuhlissa tansseissa

Maksatusta hakevat

Maksatusta tekeville maksulomake teemahankkeelle 3318 ladattavissa Ruokaviraston sivuilta. Painike yläpuolella. Kustannukset täytetään kohtaan 8.

MUITA Lomakkeita toteuttajille

 

 

Viestintä

Kylään kylään -teemahankkeesta tiedotetaan Leader Pohjois-Satakunnan kotisivuilla ja somekanavilla (Facebook, Twitter, Instagram), paikallislehdissä sekä suoralla sähköpostitiedotuksella. Hakijan tulee tiedottaa hankkeestaan omissa kanavissaan ja toimittaa myös kuvamateriaalia Leader Pohjois-Satakunnan käyttöön. Somessa käytetään hastageja #sankariyhdistykset #maaseuturahasto #leaderpohjoissatakunta #teemahanke

 

Valintakriteerit

Hyväksyttävyyskriteerit (kaikkien täytyttävä)

1. Leader Pohjois-Satakunnan -strategian mukaisuus
2. Paikallislähtöisyys
3. Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti
4. Pyrkimys luoda uutta

Teemahankkeen kriteerit (vähintään kolmen täytyttävä)
1. Hankkeella parannetaan alueen matkailu- ja nähtävyystarjontaa
2. Hanke parantaa alueen pitovoimaa
3. Hanke lisää alueen vetovoimaisuutta ja kannustaa yhdistystoimintaan mukaan
4. Hakija ei ole aiemmin hyödyntänyt Leader-rahoitusta
5. Hanke lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä
6. Hanke aktivoi uusia toimijoita maaseudun kehittämiseen
7. Hanke huomioi kestävän kehityksen arvot