Tieto tästä lukee tukipäätöksesi liitteissä. Tukipäätöksen sait Hyrrästä. Useimmiten maksuhakemuksen voi jättää neljä kertaa vuodessa. Yleishyödyllisissä kehittämis- ja investointihankkeissa maksuhakemus tulee tehdä kerran vuodessa. Maksuhakemusken eräpäivä lasketaan tukipäätöksen päivämäärästä. 

Seurantatiedot ovat vuosittain yleishyödyllisiltä kehittämis- ja investointihankkeilta kerättäviä tunnuslukuja, joilla perustellaan mm. että hankkeilla on ollut vaikuttavuutta. Nämä seurantatiedot laitetaan Hyrrään aina alkuvuodesta. Luvut kerätään myös hankkeen päättyessä kaikilta hankkeilta sekä lisäksi yrityshankkeilta mm. 2 vuotta hankkeen päättymisestä.

Malli otsikoista loppuraportille on tukipäätöksesi liitteissä. Peilaa loppuraporttiasi hankesuunnitelmaan ja kerro mitä olette tehneet, mikä onnistui, mikä ei niinkään, mitä hyvää hankkeestasi syntyi, mitä seuraavaksi ja mitä tästä jää elämään. Hyvät käytännöt jakoon ja opit toisille malliksi!